510 600 404

Szkiełkowanie aluminium

Usługa szkiełkowania aluminium

Szkiełkowanie

Szkiełkowanie

Oprócz anodowania aluminium, elektrobarwienia i barwienia chemicznego wykonujemy również prace z zakresu szkiełkowanie aluminium – kulkami szklanymi.

Szkiełkowanie, inaczej nazywane perełkowaniem lub satynowaniem, to proces mechanicznej obróbki powierzchni metalowych. Jest on w szczególności polecany do przygotowania powierzchni aluminiowych, których walory estetyczne mają odgrywać ważną rolę. Pozwala osiągnąć o wiele lepszy efekt wizualny niż w przypadku zwykłego piaskowania. Po takiej obróbce materiał pozbawiony jest wszelkich nieczystości (rdza, naloty), znacznej poprawie ulega także jego odporność na późniejsze korozje wżerowe i naprężeniowe.

Bardzo duże znaczenie mają również walory estetyczne powierzchni poddanej szkiełkowaniu. W wyniku takiej obróbki mechanicznej elementy zyskują estetyczne matowe wykończenie, a na powierzchni widoczna jest drobna struktura.

Na czym polega szkiełkowanie?

W procesie tym powierzchnia metalowa poddawana jest mechanicznej obróbce strumieniowo-ściernej z wykorzystaniem pyłu uzyskanego ze szklanych mikrokulek, będących jednym z najbardziej popularnych syntetycznych ścierniw niemetalowych. W procesie nie stosuje się dodatkowo żadnych niebezpiecznych i toksycznych chemikaliów, co sprawia, że jest on procesem przyjaznym i bezpiecznym zarówno dla środowiska naturalnego, jak i personelu przeprowadzającego obróbkę.

Jakie są główne zalety szkiełkowania aluminium?

Powierzchnia poddana szkiełkowaniu zapewnia doskonałą przyczepność dla różnego rodzaju farb i lakierów.

Nie ma potrzeby stosowania agresywnych czy żrących substancji chemicznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na właściwości niektórych stopów.

Szkiełkowanie to ekologiczna, skuteczna i szybka metoda czyszczenia powierzchni.

Zapraszamy do współpracy!