510 600 404

Konserwacja aluminium

Konserwacja

Konserwacja

Efekty anodowania aluminium utrzymają się dłużej, jeśli odpowiednio zadbasz o konserwację powłoki na elementach. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak zadbać o powłokę, by dłużej zachowała dobry wygląd i swoje właściwości.

Należy unikać gromadzenia się znacznej ilości brudu na powierzchniach poddanych anodowaniu poprzez ich systematyczne mycie (przynajmniej raz na trzy miesiące).

Do czyszczenia należy wykorzystywać odpowiednie środki o niezbyt żrącym charakterze. Niektóre środki czyszczące, np. zawierające kwasy mogą mocno szkodzić powłoce, tworząc uszkodzenia widoczne w formie plam i przebarwień, a w następstwie prowadzić do głębszych skaz i korozji.

Konserwacja i czyszczenie nie może odbywać się z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych.

Do powierzchni anodowanych nie można stosować kwaśnych lub/i alkalicznych środków chemicznych.

Anodowane elementy aluminiowe można czyścić z pomocą płynów o neutralnym pH. Przed wykorzystaniem preparatu zawsze należy zapoznać się z zaleceniami producenta co do wykorzystania płynu na danej powierzchni, a w razie wątpliwości wykonać test w mało widocznym miejscu.  

Wszystkie elementy należy myć z pomocą miękkiej ściereczki i zawsze po umyciu przemyć je czystą wodą, a następnie pozbawić je wilgoci wycierając powierzchnię do sucha.

Konserwacja elementów i powierzchni powinna być wykonywana przez osoby,  posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami